7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

09 grudnia 2013

PORADY SK BANKU: Nowinki techniczne a prawo

7 dni
Chciałbym się podzielić kilkoma uwagami na temat wykorzystywania zdobyczy techniki w kontekście przepisów prawa bankowego. Coraz więcej banków, w tym SK bank, promuje możliwość zakładania lokat przez Internet bez potrzeby otwierania rachunku bankowego. Czy jest to bezpieczne i zgodne z prawem?

Zacznijmy od zgodności z prawem zakładania lokaty przez kliknięcie komputerową myszką w zaciszu własnego domu. Wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy, iż do zawarcia umowy, szczególności umowy, potrzebne jest podpisanie stosownych, często wielostronicowych dokumentów w obecności pracowników banku. Zazwyczaj podpisanie takiej umowy poprzedzone jest wizytą w placówce, gdzie należy złożyć odpowiedni wniosek. Są to metody tradycyjne, mające początki w związku z kształtowaniem się przez wieki modelu prawnego w odniesieniu do tego typu stosunków prawnych. Ale życie idzie do przodu i zazwyczaj rozwiązania prawne nie nadążają za potrzebami i możliwościami, jakie daje nowoczesna technika, oraz tym, co życie przyniesie.
W przypadku Internetu prawo bankowe stanęło na wysokości zadania, wręcz wyprzedziło regulacje kodeksu cywilnego. Najważniejszym zapisem prawa bankowego w tej materii jest zapis stanowiący o tym, iż jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, iż czynność dokonana w formie elektronicznej jest równorzędna z formą pisemną także w sytuacji, gdy forma pisemna dla swej ważności została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Przepis ten zrównuje więc formę elektroniczną z pisemną. Natomiast kodeks cywilny zrównuje formę elektroniczną z pisemną tylko w sytuacji, gdy zastosowano bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
Czyli stosując tylko regulację wynikającą z kodeksu cywilnego, by założyć np. lokatę, musielibyśmy uprzednio nabyć odpowiednie urządzenie służące do weryfikacji naszego podpisu elektronicznego. Wiązałoby się to kolejny raz ze stratą czasu i ponoszeniem dodatkowych kosztów, ponieważ podpis kwalifikowany wydawany jest na określony czas po uiszczeniu stosownej opłaty. Ustawa prawo bankowe jest w tej kwestii bardziej liberalna od kodeksu cywilnego. Ma to na celu przede wszystkim ułatwienie obrotu bankowego i wychodzi naprzeciw współczesnym zdobyczom elektroniki.
Jak wspominałem na wstępie, zawarcie umowy lokaty nie musi wiązać się z uprzednim podpisaniem papierowej umowy rachunku bankowego. Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje bank, który posiada odpowiednie zabezpieczenia informatyczne. W praktyce działa to w ten sposób, iż jeżeli chcemy założyć lokatę, rejestrujemy się poprzez specjalną stronę z szyfrowanym połączeniem, co zapewnia, iż nasze dane są całkowicie bezpieczne. Powyższe rozwiązania stosowane są również w SK banku, do skorzystania z nich, z uwagi na ich prostotę i funkcjonalność, serdecznie Państwa zapraszam.Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama