7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

27 listopada 2013

Kolejna nagroda dla CEMEX Polska

Kolejna nagroda dla CEMEX Polska

7 dni
CEMEX Polska zajął I miejsce w kategorii Producenci Materiałów Budowlanych w konkursie „Orły Polskiego Budownictwa 2013”. Firma w VII edycji konkursu nominowana była za efektywne wykorzystanie środków unijnych na projekty: Budowa silosów klinkieru w Cementowni Chełm", "Budowa silosu klinkieru w Cementowni Rudniki", "Wdrożenie i rejestracja CEMEX Polska - Zakład Cementownia Chełm w systemie EMAS". W imieniu CEMEX Polska nagrodę odebrał Tadeusz Radzięciak - członek zarządu ds. Produkcji Cementu i Technologii.

Konkurs „Orły Polskiego Budownictwa” pod  Patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej organizowany jest przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Głównym celem konkursu, jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania. „Orzeł Polskiego Budownictwa 2013" – to nie tylko docenienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, determinacji i codziennego wysiłku pracowników, ale przede wszystkich to nagroda za uczciwość, rzetelność i za godną naśladowania postawę biznesową.
CEMEX Polska we wzorcowy sposób wykorzystał środki unijne, na projekty:
- Budowa silosów klinkieru w Cementowni Chełm to największa inwestycja ekologiczna XXI wieku w Cementowni Chełm – budowa dwóch silosów klinkieru o łącznej pojemności 250 tys. ton. Tego typu technologia budowy silosu jest rzadko stosowana w Europie, przeważnie powstają silosy o cylindrycznych ścianach i stalowym dachu. W Chełmie wykorzystano szalunek tracony w postaci kopuły, która była utrzymywana dzięki nadmuchowi sprężonego powietrza. Efektem inwestycji jest przede wszystkim eliminacja niezorganizowanej emisji pyłowej z otwartego składu klinkieru, ale również poprawa jakości składowanego klinkieru co przełoży się na poprawę stabilności produkowanego cementu.
- Budowa silosu klinkieru w cementowni Rudniki jest obecnie najważniejszą inwestycją środowiskową CEMEX Polska. Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie emisji pyłu, co w bezpośredni sposób przełoży się na podniesienie poziomu i jakości życia okolicznych mieszkańców.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama