7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

15 lipca 2013

CZĘŚĆ PIERWSZA: Skuteczna segregacja odpadów

CZĘŚĆ PIERWSZA: Skuteczna segregacja odpadów

7dni
Po co powinniśmy segregować śmieci?
Temat segregacji odpadów, tak naprawdę trafił do świadomości mieszkańców regionu częstochowskiego, dopiero po wejściu w życie nowej ustawy potocznie nazywanej „śmieciową”. W pewnym stopniu stworzenie w Polsce nowych przepisów wymusiła Unia Europejska, bo to o czym Polacy nie mieli bladego pojęcia, mieszkańcy Europy Zachodniej znali od dawna, a to właśnie segregacja odpadów.

Prócz zamieszania, które powoduje wejście ustawy, odzysk surowców wtórnych ma znaczenie i głęboki sens. Niemniej jednak wielu mieszkańców regionu częstochowskiego zadaje pytanie: w jakim celu mam segregować śmieci? Na początek ustalmy, czym są surowce wtórne? Mamy tu na myśli makulaturę, szkoło, plastik, aluminium, etc. Samo określenie „surowiec wtórny” oznacza, że może być on powtórnie wykorzystany, po raz kolejny przetworzony, w celu otrzymania nowego produktu. Na odpady poddane ponownej obróbce mówimy, że podlegają one recyklingowi.

Zacznijmy od początku. Jeśli mieszkaniec Częstochowy segreguje dla przykładu butelki plastikowe (PET) i wyrzuca je do kontenera przeznaczonego na plastik to wówczas jego butelki nie muszą przechodzić przez segregację na wysypisku śmieci. Od razu są odkładane by potem trafić do maszyny zgniatającej. Zmniejszone objętościowo butelki pakowane są w duże sześciany. PET przerabiany jest na granulat, z którego później powstają kolejne plastikowe opakowania lub inne użyteczne przedmioty z plastiku. Obliczono, że z 35 plastikowych butelek można wyprodukować przykładowo jedną bluzę z polaru (polar wykonany jest z popularnego syntetycznego włókna uzyskanego właśnie z recyklingu butelek PET). Z plastikowego granulatu powstają także: ubrania narciarskie, plecaki, namioty czy buty.

Podobna zasada recyklingu dotyczy szkła. Kupione w sklepie ogórki konserwowe zjadamy, a szklane opakowanie powinno trafić do huty szkła, gdzie jest przetapiane, być może na kolejny słoik. Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 60 szklanych opakowań nadających się do ponownego wykorzystania. W zasadzie 100% wyrzucanego przez nas szkła nadaje się do recyklingu. Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do zaświecenia 100 - Watowej żarówki przez cztery godziny.

Przykładów recyklingu i w związku z tym sensu segregacji jest znacznie więcej, dotyczą także makulatury, aluminium, a nawet odpadów niebezpiecznych, jak np. monitory, czy komputery. To właśnie dzięki segregacji chronimy zasoby naturalne, ponieważ odpady powtórnie przetworzone zmniejszają potrzebę sięgania po surowce naturalne. Pamiętać także musimy, że dzięki naszej świadomej działalności w przypadku odpadów, bezpośrednio przyczyniamy się do ochrony środowiska. Wydobycie i przetwarzanie surowców naturalnych na dobra konsumpcyjne ma związek właśnie z degradacją natury. Dzięki segregacji także oszczędzamy energię, gdyż znacznie mniej używamy jej przy surowcach wtórnych, a więcej przy naturalnych. Nie bez znaczenia rzecz jasna dla każdego mieszkańca regionu pozostaje również kwestia finansowa. Wywóz posegregowanych odpadów jest mimo wszystko tańszy, niż śmieci zmieszanych. Chociaż rzeczywiście w Częstochowie różnica cenowa jest zbyt mała, co może skutkować niechęcią mieszkańców do segregacji. Z drugiej strony jednak najcenniejsze dobro jakim jest środowisko naturalne, trudno przeliczać na pieniądze.

Dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach świadomość ekologiczna mieszkańców regionu częstochowskiego jest znacznie większa. Jednym z zadań informacyjno-edukacyjnych WFOŚiGW jest przekonanie mieszańców Częstochowy i okolicznych gmin, że przestrzeganie zasad ochrony przyrody nie musi być balastem w życiu codziennym, ani przeszkodą w rozwoju gospodarczym. Celem strategicznym Funduszu jest edukacja i w efekcie końcowym kontrola minimalizacji ilości powstających odpadów przez jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym wzrost wtórnego ich wykorzystania i ograniczenia składowania pozostałych odpadów. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi WFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia związane z ograniczeniem obciążenia środowiska, zapewniające bezpieczne składowanie odpadów, rewitalizujące tereny poprzemysłowe i zdegradowane. Natomiast z uwagi na zmiany w ustawie o porządku i czystości w gminach  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako instytucja monitorująca przyglądała się będzie samorządom zlokalizowanych w województwie śląskim, czy w sposób właściwy wypełniają one obowiązek selektywnego zbierania odpadów oraz czy osiągają odpowiedni poziom recyklingu i ograniczają masę odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

 


Renata R. Kluczna

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama