7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

15 lutego 2013

Oczyszczalnia „Warta” buduje toalety i drogi

7 dni
Po naszej publikacji „Wsad do oczyszczalni” na temat budowy szaletów miejskich przez Oczyszczalnię Ścieków „Warta”, otrzymaliśmy od prezesa spółki, Rafała Lewandowskiego, pismo, w którym wyraża niezadowolenie z treści artykułu. Nic dziwnego, nam też te fakty nie odpowiadają. Uważamy bowiem, że budowaniem szaletów powinien zająć się magistrat poprzez wyłonienie wykonawcy na drodze przetargu. Zamiast tego to spółka miejska jest obarczona zadaniami, do których nie została powołana.

W piśmie od Prezesa czytamy:

-Nieprawdą jest, że Spółka nie ma własnych potrzeb finansowych i nie inwestuje w swój rozwój. Dowodem na to są permanentnie czynione nakłady inwestycyjne i modernizacyjne oczyszczalni w zakresie zarówno infrastruktury jak i technologii.

Szkoda, że Prezes nie wyczytał ironii i przekory zawartych w artykule. Redakcja ma świadomość  mnogości zadań i dużych potrzeb finansowych spółki. Tym bardziej dziwi, że swoim postępowaniem sugeruje mieszkańcom, że ma nadmiar pieniędzy, bo przejmuje na siebie czyjeś zadania i w dodatku sama za nie płaci. Dlaczego „Warta” z dbałości o „wsad do oczyszczalni” nie zacznie budować restauracji albo supermarketów? Przykład szaletów miejskich to nie jedyna „dodatkowa” działalność spółki. Jak czytamy w piśmie od prezesa, oczyszczalnia buduje także betonowe drogi – może one nas poprowadzą do toalet na placu Biegańskiego?
 
- Nowoczesność i innowacyjność są w Spółce nie tylko hasłami, ale za ich wdrażanie otrzymuje liczne wyróżnienia i nagrody zarówno krajowe jak i zagraniczne. I tak przy współpracy z Politechniką Częstochowską opracowano nową technologię budowy dróg betonowych z wykorzystaniem stałych odpadów ze ścieków surowych. Poddany obróbce odpad stanowi uzupełnienie kruszywa drobnego w produkcji mieszanki betonowej.

Na koniec Prezes dodaje: - Zadanie reorganizacji systemu szaletów miejskich nie jest, jak to Pani sugeruje, prezentem dla magistratu tylko podjęciem trudnego tematu nie rozwiązywalnego od wieloleci.
Zgadzamy się, że brak szaletów jest poważnym problemem miasta. Szkoda jednak, że Prezes nie wytłumaczył mieszkańcom, dlaczego akurat „Warta” ma go rozwiązać.

To taka drobna zapowiedź polemiki.


Renata R. Kluczna

Komentarze (2)

18 lutego 2013

To tylko patrzeć jak powstaną w Częstochowie firmy córki i synowie „OCZYSZCZALNI”: • Centrum sprzedaży i leasingu samochodów osobowych i furgonetek, • Salon „Części i akcesoria do pojazdów samochodowych – nowe i po renowacji”, • Doradztwo podatkowe „Oczyszczalnia” Sp. z o.o., • Pracownia „Ścieki w architekturze i architektura oczyszczalni”, • Niepubliczna Szkoła Wyższa AŚ i SZ „Akademia Ścieków i Skupu Złomu”. I dobrze, nowe firmy, nowe miejsca pracy – nawet jeśli tylko dla swoich.


17 lutego 2013

Szanowna Pani Renato – tkwi Pani w błogiej nieświadomości co może inkryminowana OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie? Uległa pani – jak zapewne wielu innych – urokowi misji „oczyszczalni”: „dbanie o stan środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w sposób efektywny z racjonalnym wykorzystaniem dostępnych środków”. To spółka globalna i wielobranżowa – przedmiotem jej działalności może być wiele więcej, m.in.: - produkcja konstrukcji metalowych i ich części; - handel energią elektryczną; - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; - zbieranie odpadów; - wykonywanie instalacji elektrycznych; - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; - sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek; - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; - działalność usługowa związana z przeprowadzkami; - działalność holdingów finansowych; - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe; - działalność w zakresie architektury; - działalność w zakresie inżynierii…; - badania i analizy związane z jakością żywności; - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu… Tak, ta częstochowska „oczyszczalnia” to przedsięwzięcie szczególne i niespotykane gdzie indziej w świecie, to krzyżówka biznesowa między łapaniem ścieków i zbieraniem odpadów, sprzedażą , wynajmem i naprawą samochodów, holdingiem finansowym, doradztwem podatkowym, architekturą, badaniem żywności, uniwersytetem i politechniką oraz handlem złomem… To biznes multi-hybrydowy - Business 5.0. Częstochowski wynalazek - czebol (chaebol) przedsiębiorstwo-konglomerat, o różnym profilu działalności i „rodzinnym” charakterze.


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama