7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

29 stycznia 2013

Uchwa造 do przeg這sowania napr璠ce

7 dni
W porz康ku obrad najbli窺zej sesji Rady Miasta ((31 stycznia) znalaz造 si dwie istotne kwestie, z którymi miasto od dawna nie potrafi sobie poradzi, cho czas nagli: jedna dotyczy uchwalenia prawa lokalnego dotycz帷ego funkcjonowania ustawy „鄉ieciowej”, druga – operatora hali widowisko-sportowej na Zawodziu. Jednak g這sowanie radnych b璠zie istotne te z innego powodu – pierwszy raz odb璠zie si ono przy u篡ciu maszynki do liczenia. - G這sy radnych b璠 rejestrowane imiennie – zapowiada Biuro Rady Miasta.

Nieefektywna opiesza這嗆 radnych
A sze嗆 punktów z porz康ku obrad sesji dotyczy b璠zie projektów uchwa okre郵aj帷ych prawo lokalne w 鈍ietle ustawy „鄉ieciowej”. Cz瘰tochowscy radni ju dwukrotnie przymierzali si do tej kwestii, ale na wniosek prezydenta odraczali g這sowanie. Oficjalnie samorz康 unika kluczowych decyzji, poniewa oczekiwa na nowelizacj ustawy, która da豉by mo磧iwo嗆 naliczania op豉ty za wywóz odpadów wed逝g ró積ych metod, a nie tylko jednej. Kilka dni temu Sejm rzeczywi軼ie popar zmiany w ustawie o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach, jednak w cz瘰tochowskich projektach uchwa nowela prawa w 瘸den sposób nie zosta豉 wykorzystana. Trudno wi璚 interpretowa dotychczasow opiesza這嗆 radnych inaczej ni asekuranctwo. Nie powsta豉 瘸dna alternatywa wobec dotychczasowych rozwi您a lokalnych. Ma這 tego! O ile wcze郾iejsze projekty uchwa dawa造 radnym przynajmniej mo磧iwo嗆 wyboru mi璠zy metod od wody lub „od g這wy”, o tyle aktualny projekt uchwa造 prezydenta przewiduje tylko jedn opcj - op豉ta „鄉ieciowa” b璠zie naliczana w oparciu o ilo嗆 zu篡tej wody: za 1 metr sze軼ienny zap豉cimy 4,93 z, je瞠li zadeklarujemy selekcj odpadów i 6,11 z, je郵i segregowa 鄉ieci nie b璠ziemy. W my郵 projektu uchwa造 op豉t (tj. iloczyn ilo軼i zu篡tej wody z danej nieruchomo軼i oraz stawki) b璠ziemy wnosi do 15 dnia miesi帷a za poprzedni miesi帷. Ustawa zacznie obowi您ywa od 1 lipca 2013, czyli do 15 sierpnia b璠ziemy musieli ui軼i pierwsz op豉t.
Gminy mia造 wprawdzie obowi您ek uchwalenia prawa lokalnego w tej materii do ko鎍a ubieg貫go roku, jednak wiele samorz康ów uchyli這 si od tej powinno軼i. Teraz jednak, po nowelizacji ustawy, nie istnieje wymówka dla opiesza這軼i radnych. W przypadku zw這ki wojewoda ma prawo wyda zarz康zenie zast瘼cze, w którym sam okre郵i dla nas zasady funkcjonowania ustawy. Czy pod presj czasu cz瘰tochowscy radni popr prezydenckie projekty uchwa, dowiemy si w czwartek. 
 
Bonus dla operatora hali
Nie jest tajemnic, 瞠 miasto stara si odda zarz康zanie hal widowisko-sportow na Zawodziu spó販e miejskiej. Kwesti zagadkow jest jednak faktyczna kwota dofinansowania, jak magistrat chce przeznaczy dla operatora – prezydencki projekt uchwa造 przewiduje zwi瘯szenie 鈔odków na ten cel o ponad 7 mln z.
Od ubieg貫go roku miasto bezowocnie poszukuje zarz康cy nowo powsta貫j hali przy ul. 真磧owej. Niestety nie uda這 si tego dokona na drodze przetargu – w styczniu magistrat uniewa積i procedur, w której korzystniejsz ofert przedstawi豉 firma Skup i Sprzeda Metali Kolorowych VAT Dariusz Bilecki z Ciel皻nik. Wydzia Inwestycji i Zamówie Publicznych uzasadni t decyzj tym, 瞠 ceny ofert przewy窺za造 niemal dwukrotnie kwot, któr miasto zamierza這 przeznaczy na ten cel (9 mln z): Hala Sportowa Cz瘰tochowa Sp. z o.o. zaproponowa豉 17 mln 750 tys. z, natomiast firma z Ciel皻nik przedstawi豉 ta雟z ofert - 17 mln 117 tys. z.
Po trzech nieudanych próbach wy這nienia operatora hali w drodze przetargu (do dwóch pierwszych nie zg這si si 瘸den oferent), w這darze miasta wyst徙ili do marsza趾a województwa o zgod na powierzenie zarz康u hali bez przetargu spó販e miejskiej, która w przetargu przedstawi豉 ma這 korzystn ofert cenow. Prezydent przygotowa ju stosowny projekt uchwa造 i teraz to Rada Miasta ma zdecydowa o tym, czy operatorem obiektu zostanie Hala Sportowa Cz瘰tochowa Spó趾a z o.o.

„Zrz康zeniem losu” na tej samej sesji Rady Miasta samorz康owcy b璠 g這sowa nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w bud瞠cie na rok 2013. Zgodnie z prezydenckim projektem uchwa造 dofinansowanie operatora hali w latach 2013-2018 ma wynie嗆 16, 330 mln z. A sk康 dodatkowe rezerwy finansowe w roku bie膨cym? Jest to wynik zwi瘯szenia dochodów bie膨cych, pochodz帷ych z z tytu逝 wp造wów z podatku od nieruchomo軼i (1 mln z) oraz odsetek od nieterminowych wp豉t z tytu逝 podatków i op豉t (530 tys z). W uzasadnieniu projektu czytamy: „Zwi瘯szenie planu wynika m.in. z uregulowania przez Operatora Agencji Rozwoju Przemys逝 zaleg這軼i wynikaj帷ej z decyzji restrukturyzacyjnej”. W ten sposób miasto wygospodarowa這 dodatkowe pó速ora miliona z這tych na zarz康zanie hal.

Spó趾a, której prawdopodobnie zostanie powierzony zarz康 nad hal, zosta豉 pierwotnie powo豉na
w celu przej璚ia miejskiej ciep這wni. Nigdy jednak nie by豉 aktywna, dzia豉豉 „w u酥ieniu”. Wystarczy這 zmieni jej statut, aby mog豉 spe軟i formalne wymagania na operatora hali. Zarówno w zarz康zie spó趾i, jak i radzie nadzorczej zasiadaj osoby zwi您ane z samorz康em. Jej prezesem jest Damian Lewandowski (zast瘼ca dyrektora Miejskiego O鈔odka Sportu i Rekreacji),  a prokurentem Tomasz ㄆszcz (dyrektor MOSiR-u). W sk豉dzie rady nadzorczej znajduj si: Marcin Kozak (prezes Agencji Rozwoju Regionalnego), Zbigniew Sosi雟ki (prezes ZGM) oraz Roman Bolczyk (prezes MPK).


IM

Komentarze (1)

30 stycznia 2013

Dobra jest tylko "ostra miod闚ka napr璠ce"... 1."Op豉ta 鄉ieciowa" polecam niez貫 forum: http://forum.gazeta.pl/forum/w,55,142137391,,Jaki_podatek_smieciowy_Miasto_chce_go_liczyc_o_.html?v=2 A zw豉szcza wpis "voilà", kt鏎ego fragment - konkluzje przytaczam i podzielam: "1. Nale篡 pilnowa "w豉dzy" bo ta ma nadmierne sk這nno軼i do robienia mieszka鎍闚/ podatnik闚 w konia t逝macz帷, 瞠 musi chroni bud瞠t miasta. A kto ochroni bud瞠t domowy mieszka鎍闚? 2. Dotychczasowy przebieg "prac" nad "op豉tami 鄉ieciowymi" w Cz瘰tochowie wyczerpuje znamiona pot篹nej manipulacji, ignorancji i nieprzygotowania "w豉dzy" do wdro瞠nia obowi您uj帷ych regulacji prawnych. Wskazuj na to nijakie "konsultacje spo貫czne" - bez konkret闚, zmanipulowane wyniki, bo jak mo積a liczy g這sy bez znajomo軼i wysoko軼i op豉t w poszczeg鏊nych wariantach sposobu ich naliczania. Potwierdza to r闚nie list otwarty p. Kalinowskiego z CzPK, b璠帷y pr鏏 odpowiedzi na list otwarty podpisany przez dw鏂h radnych - jako tako kumatych, na tle pozosta造ch radnych - s逝sznie podwa瘸j帷ych przedstawione przez Urz康 kalkulacje koszt闚 funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Cz瘰tochowie i s逝sznie domagaj帷ych si zmian. 3. Na marginesie, czy metoda „list闚 otwartych” – pozornie demokratyczna – zawsze robiona pod publiczk, jest w豉軼iw metod poszukiwania kompromisu i uzgadniania rozwi您a w materii rzeczy wysoce specjalistycznych, wymagaj帷ych wiedzy techniczno-ekonomiczno-prawnej, a nawet bieg這軼i w ocenie projektu funkcjonowania projektowanego systemu gospodarki odpadami? A jeszcze znajomo軼i rynku i „graczy” konkuruj帷ych, mniej lub bardziej dozwolonymi metodami, o jak najwi瘯szy k御ek tego 鄉ieciowego tortu? 4. Je郵i Radni, bo na Matyjaszczyka z SLD nie ma co liczy (a szkoda), przyjm rozwi您ania nadmiernie obci捫aj帷e kiesze mieszka鎍闚 nale瘸這by pokaza im wszystkim solidnego fuck’a!" 2. "Bonus dla operatora hali" - sprawa 鄉ierdzi na odleg這嗆... organizowanie przetargu, a potem jego uniewa積ienie przez podanie lipnego uzasadnienia; pompowanie kasy z bud瞠tu miasta do sp馧ki Damiana Lewandowskiego (nota bene syna innego komunalnego prezesa od 軼iek闚) i skumplowanych prezes闚 Kozak - Bolczyk - Sosi雟ki, w cywilizowanym 鈍iecie niedopuszczalne. Ale tu na wsi sitwa to norma.


Skomentuj

Tre嗆:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama