7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

27 listopada 2012

Społeczny wymiar psychiatrii (konferencja)

7 dni
„Społeczny wymiar psychiatrii” to temat konferencji, która odbędzie się dzisiaj (27 listopada) w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. W grudniu 2011 roku radni przyjęli „Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011 – 2015”.

Program konferencji
10.00 – 10.15 - Otwarcie konferencji, powitanie gości
10.15 – 10.25 - Wystąpienia zaproszonych gości
10.25– 10.45 - Prezentacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - Grażyna Stramska-Świerczyńska, Naczelnik Wydziału Zdrowia
10.45– 11.25 - Kierunki rozwoju psychiatrii - Marek Mieczyński, Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
11.25 – 11.55 - Uzależnienia jako problem społeczny - Marek Grzyb, Dyrektor NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach
11.55 – 12.20 - Przerwa
12.20 – 12.50 - Formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Barbara Mizera, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
12.50 – 13.20 - Ochrona zdrowia psychicznego w działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej – Dorota Sikora, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
13.20 – 14.00 - Działalność organizacji pozarządowych w zakresie opieki psychiatrycznej, prezentacja projektu – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „Yava”
14.00 – 14.20 - Dyskusja, wnioski


PS

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama