7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

12 listopada 2012

Reagujmy na bezdomność

7 dni
MOPS apeluje do mieszkańców, aby nie byli obojętni na los osób bezdomnych. Czasem wystarczy zadzwonić pod odpowiedni numer, żeby uratować komuś zdrowie, a może nawet życie.

Przed nami najchłodniejsza pora roku.  Pomimo niskich temperatur osoby bezdomne często śpią na klatkach schodowych, dworcach, altankach działkowych czy węzłach ciepłowniczych. MOPS zapewnia, że nie chce nikogo zostawić bez pomocy i prosi mieszkańców, aby zgłaszali miejsca, w których przebywają bezdomni, pracownikom MOPS-u (tel. 34 324 38 22), straży miejskiej (986) lub policji (997). 

Osoby bezdomne, potrzebujące pomocy, ogrzania się czy schronienia powinny zgłosić się do jednej z wymienionych placówek:
- Przytulisko dla Bezdomnych Rodzin, Częstochowa, ul. Krakowska 80/2 (do chwili przekazania do użytku budynku przy ul. Legionów 58), dla bezdomnych rodzin z terenu miasta Częstochowy
- Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, Marianka Rędzińska, Częstochowa, ul. Srebrna 25 – dla osób bezdomnych oraz bezdomnych niepełnosprawnych z terenu miasta Częstochowy,
- Dom dla Bezdomnych, Lubojenka, ul. Prosta 99, dla bezdomnych mężczyzn i mężczyzn z dziećmi z terenu miasta Częstochowy,
- Przytulisko dla Kobiet, Częstochowa, ul. Staszica 5, dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi z terenu miasta Częstochowy,
- Noclegownia dla Kobiet, Częstochowa, ul. Staszica 5, dla bezdomnych kobiet z terenu miasta Częstochowy,
- Noclegownia dla Mężczyzn, Częstochowa, ul. Krakowska 80/15 dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Częstochowy,
- Ogrzewalnia oraz Łaźnia, Częstochowa, ul. Krakowska 80/15 dla każdej osoby bezdomnej z terenu miasta Częstochowy.
W placówkach (oprócz ogrzewalni) oferowany jest posiłek, schronienie, pomoc pracownika w rozwiązywaniu problemów życiowych w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, poradnictwa oraz pomoc społeczna dla osób spełniających przesłanki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
PS

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama