7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

08 listopada 2012

Wyciągnięci z kapelusza Matyjaszczyka

7 dni
Kto kim jest w Częstochowie? Co sprawiło, że dziś właśnie ta osoba piastuje wysokie stanowisko w naszym mieście? Jak układają się ze sobą partie polityczne? Czy można mówić o opozycji, jeśli wszystkie stanowiska są rozdawane według klucza partyjnego?
W większości przypadków zdobycie wiedzy o ludziach władzy w naszym mieście graniczy niemal z cudem. Tajemnicze postaci przywiezione w teczce Matyjaszczyka z różnych stron Polski zarządzają spółkami miasta niekoniecznie zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Mechanizm jest prosty: najpierw wybory, potem „komitet nominacyjny”, a na koniec rozdawnictwo posad bez żadnych reguł. Ci ludzie są tu dla mamony, stanowisk i władzy, a powinni  rozwiązywać problemy miasta, np. komunikacji, gospodarki odpadami czy mieszkalnictwa. Są nie dla nas, są natomiast dla obecnych i przyszłych układów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Zarząd
Prezes Roman Bolczyk – SLD - za PRL-u był prokuratorem, potem członkiem Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i komunalnych, szefował również sądowi partyjnemu w śląskim SLD.
Zastępca Robert Madej – w oświadczeniu majątkowym wpisał, że prowadził jednoosobową działalność gospodarczą związaną ze szkoleniami w firmach transportowych, pracował także w firmie Speed-Trans, B&G Tomi oraz Glob-Team.
Rada Nadzorcza
Mirosław Soborak – SLD – człowiek przywieziony z Dąbrowy Górniczej, zastępca prezydenta Matyjaszczyka, kiedyś był m. in. dyrektorem oddziału PKO BP w Dąbrowie Górniczej, oddziału Kredyt Banku S.A. w Katowicach i uczestniczył w prywatyzacji Huty Częstochowa.
Leszek Baryła – SLD - usunięty ze stanowiska prezesa ZGM po seksaferze.
Marcin Romańczuk – PO - były członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.
Marek Nadzieja – przewodniczący Związku Zawodowego w MPK.
Wiesław Chrzanowski - przewodniczący drugiego Związku Zawodowego w MPK.

Agencja Rozwoju Regionalnego  w Częstochowie

Zarząd
Prezes Marcin Kozak – SLD - obecnie pracownik Politechniki Częstochowskiej oraz członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”.
Zastępca Paweł Szczeszek – PiS - były asystent prezydenta Matyjaszczyka oraz członek Rady Nadzorczej Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Rada Nadzorcza
Zbigniew Miszczyk – SLD - prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Jarosław Grzybowski – SLD - członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”.
Wiesław Bąk – SLD - były starosta powiatu częstochowskiego, obecnie pracuje w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego, także członek Rady Wojewódzkiej SLD.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
Zarząd
Prezes Zbigniew Sosiński – SLD - był m.in. dyrektorem częstochowskiego „Wykrometu”, prezesem zarządu Spółdzielni Pracy „Elektromet”, zastępcą prezydenta Częstochowy, wiceprezesem Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Zastępca Sebastian Rozpondek – syn posłanki PO Haliny Rozpondek.
Zastępca Mirosław Matyszczak – PiS - były dyrektor RUCH Częstochowa, były członek zarządu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Rada Nadzorcza
Stefan Nowak – SLD - doradca prezydenta, pracownik Politechniki Częstochowskiej.
Damian Lewandowski – SLD - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Jan Komoniewski – SLD - (?), ojciec prezydenta Będzina.
Artur Wróbel – pracownik spółki.
Agata Rządkowska – pracownik spółki.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Zarząd
Prezes Robert Kalinowski – SLD - współpracował z Amest Kamieńsk, Fundacją Ośrodek Szkolenia Kadr, członek Rady Nadzorczej Oczyszczalni „Warta”, pełnomocnik prezydenta ds. przygotowania procesu wprowadzania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.
Zastępca Krzysztof Łoziński – PO - sekretarz Zarządu Koła Platformy Obywatelskiej nr 1 pod wodzą Haliny Rozpondek, zasiada także w Zarządzie i w Radzie Powiatowej PO.
Rada Nadzorcza

Przemysław Koperski – SLD – człowiek przywieziony z Bielska-Białej, zastępca prezydenta Matyjaszczyka, były dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, radny dwóch kadencji Rady Powiatu Bielsko-Białej.
Agnieszka Ulfik – była wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i adiunktem na Politechnice Częstochowskiej.
Paweł Kołodziejski – SLD - (?), człowiek przywieziony z Warszawy, wicedyrektor Zarządu Terenów Publicznych Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, Koło SLD Rampa.
Andrzej Di Gusto – członek załogi i związków zawodowych.
Tadeusz Wenecki – SLD - prezes Koksowni Częstochowa Nowa, były prezes Towarzystwa Finansowego Silesia, które uczestniczyło w sprzedaży Huty.
Zbigniew Dziuba – pracownik spółki.

Oczyszczalnia Ścieków „Warta” SA

Zarząd
Prezes Rafał Lewandowski – SLD - były doradca prezydenta Matyjaszczyka.
Zastępca Edward Sokołowski – Unia Laikatu Katolickiego
Zastępca Jerzy Żurek – PO - były wicewójt Gminy Konopiska.
Rada Nadzorcza
Jarosław Marszałek – SLD - zastępca prezydenta Matyjaszczyka, zastępca prezesa Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.
Artur Gacek – biznesmen, prezes Zarządu firmy Polontex, działa także w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie oraz w Krajowej Izbie Gospodarczej.
Ireneusz Mazur – były członek Rady Nadzorczej spółki Elsen.
Andrzej Babczyński – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Robert Kalinowski – SLD - współpracował z Amest Kamieńsk, Fundacją Ośrodek Szkolenia Kadr, prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, pełnomocnik prezydenta ds. przygotowania procesu wprowadzania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.
Rafał Ziębacz – SLD 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
Zarząd
Prezes Andrzej Babczyński i członkowie Zarządu: Zbigniew Cierpiał i Michał Król pełnią swoje funkcje od wielu lat. Trudno o tych panach więcej coś powiedzieć, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej nie ma o nich żadnych informacji, również obowiązkowych oświadczeń majątkowych.
Rada Nadzorcza
(członkowie, którzy zasiadają z ramienia Miasta Częstochowa)
Ireneusz Tondera – SLD - (?), człowiek przywieziony z Warszawy, zamieszany w głośną sprawę pobicia Jacka Kuronia za czasów PRL-u, obecnie zasiada w radzie warszawskiej dzielnicy Praga-Północ. Był też radnym gminy Warszawa-Centrum, zasiadał w sejmiku mazowieckim, był burmistrzem i wiceburmistrzem Pragi-Północ.
Paweł Pawlak – SLD - (?), człowiek przywieziony z Warszawy, był wiceburmistrzem Woli w Warszawie, obecnie jest jej radnym, członek Rady Krajowej SLD).

***

Wszyscy ci wpływowi ludzie, którzy decydują o przyszłości mieszkańców i miasta Częstochowy, kiedyś należeli, należą bądź sympatyzują z konkretną partią polityczną lub też jej sprzyjają (partie uwzględniliśmy w opisie). To dzięki układom, które na początku swojej kadencji zawarł prezydent Matyjaszczyk, większość z nich mogła liczyć na tak intratne stanowiska. I co częstochowianie na to?


Renata R. Kluczna

Komentarze (1)

08 listopada 2012

Jak na dłoni widzimy obraz częstochowskiej sitwy i folwarku "władzy samorządowej". Sobiepaństwo i bezkarność, i triumf miernoty - mierny, bierny, ale wierny. Pyta Pani "i co częstochowianie na to?"... Nie ma "częstochowian" - oprócz rodzimej kołtunerii zdominowanej przez napływowe "nowobogactwo" - nie ma zorganizowanej, opiniotwórczej klasy średniej zdolnej do wyłonienia z siebie inteligentnych liderów. Jako miasto, ze swoją budżetową składką, jesteśmy dojeni przez obce, przywiezione w teczkach SLD, cwane barbarzyństwo... Jak długo większość mieszkańców nie zrozumie związku przyczynowo-skutkowego między jakością, wyłonionej w demokratycznych wyborach, "władzy samorządowej" i poziomem oraz tempem poprawy życia w mieście, tak długo aroganckie cwaniactwo będzie pasożytowało na naszej publicznej kasie. Mechanizm dyktatury miernoty jest prosty: „najpierw miernota wyborców wyłania miernotę władzy, a potem ta upewnia tę pierwszą, że wybrała właściwych ludzi na właściwe miejsca”… „Tylko miernota może sobie na wszystko pozwalać. I sobie pozwala…w miernotokracji świetnie się powodzi tchórzom, leniom, oszustom, naciągaczom i hochsztaplerom…”


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama