7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

16 sierpnia 2012

Eko-Miasto

Eko-Miasto

7 dni
Odpowiedzi udziela Robert Kalinowski, prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Częstochowie.

- Mam samodzielnie segregować śmieci i w dodatku płacić więcej za usługę? Skoro płacę, wymagam. Chcę mieć wolną głowę.  A może ci, którzy rozdzielają śmieci będą płacić mniej? To mogłoby mnie zmobilizować.
- Uwagi czytelnika są w pełni uzasadnione. Mieszkańcy, którzy będą segregować wytwarzane odpady komunalne i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki będą ponosić niższe opłaty. Jest to regulacja ustawowa.

- Myślę, że minie wiele czasu, zanim ludzie nauczą się segregować śmieci. Nawet jeśli chciałabym segregować, to nie wiem, jak to robić. Jeśli będę to robić nieumiejętnie, to czy grozi mi kara?
- Po akceptacji założeń systemu przez Rade Miasta i podjęciu stosownych uchwał (planujemy, że nastąpi to w III kwartale br.) realizować będziemy kampanię informacyjną, w tym spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach naszego miasta, a także kolportaż ulotek, plakatów etc. Na stronie internetowej będziemy informować mieszkańców naszego miasta o sposobach segregacji odpadów i nowych zasadach funkcjonowania systemu. System rusza 1 lipca 2013 r. a to oznacza, że trochę czasu na zapoznanie się z systemem będziemy mieli.
Kary za niesegregowanie odpadów nie będzie, będą natomiast podwyższone opłaty w przypadku nie realizowania tego obowiązku.

- Ile pojemników będzie w każdym gnieździe selektywnej zbiórki? Co będziemy musieli oddzielać?
- W każdym punkcie  selektywnego zbierania odpadów umieszczone będą trzy pojemniki, w których gromadzić będziemy papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe.
Dodatkowo każdy mieszkaniec będzie zobowiązany selektywnie zbierać i umieszczać w oddzielnym pojemniku odpady kuchenne pochodzenia roślinnego.

- Czy miasto ma pomysł, w jaki sposób ludzi zachęcić do segregowania? Może jakieś darmowe worki?
- Mechanizm zachęty do selektywnej zbiórki odpadów przewidział już ustawodawca. Są to niższe opłaty, o których była mowa powyżej. W założeniach systemu dla naszego miasta planujemy zdjąć z mieszkańców ustawowy obowiązek wyposażenia posesji w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. I dlatego selektywna zbiórka odpadów planowana jest w punktach, które utworzy Miasto.  
Zachętą dodatkową z pewnością będzie dogodna dla mieszkańców lokalizacja tych punktów, stąd też planowane są konsultacje społeczne w tym zakresie.


RK

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama