7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

Aktualności

21 maja 2015

„Nie chcemy tych parkingów”

7 dni
Nie cichną protesty wokół inwestycji Al. NMP 49. Mieszkańcy nadal sprzeciwiają się   budowie galerii, a teraz także są przeciwko budowie parkingu. Zaniepokojenie budzi też pomysł dzierżawy części działki Al. NMP 47 (w budynku mieści się kawiarnia Blikle), ale o tym, czy dojdzie do dzierżawy zadecydują radni miasta Częstochowy.


21 maja 2015

Bunt Słowackiego

7 dni
„Stanowisko środowiska lokalnego w sprawie planów władz miasta wobec I  LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
My, mieszkańcy miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego wyrażamy zaniepokojenie planami władz miasta wobec I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Przeniesienie szkoły z ponad stuletnią tradycją na obrzeza miasta, pozbawienie jej siedziby, która powstała z inicjatywy założycieli placówki i środków Komitetu Rodzicielskiego na początku ubiegłego stulecia, jest zjawiskiem niebywałym i bez precedens.


21 maja 2015

Spotkanie mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn

7 dni
"27 maja 2015r  o godzinie 18.30  na sali gimnastycznej SP nr 30 w Częstochowie przy ul. Ludowej 58 odbędzie się zebranie mieszkańców dzielnicy z Radą Dzielnicy Kiedrzyn oraz Prezydentem (Matyjaszczykiem?) i innymi przedstawicielami instytucji częstochowskich.
Tematy: Korytarz Północny, rondo, odwodnienie, co dalej z realizacją scalania gruntów, co dalej z działką przy Ludowej 100, co z boiskiem na Gruszowej, co dalej z miejscowymi planami w kontekście budowy KP i inne (szczegóły powinny być na tablicy ogłoszeń w SP nr 30 i na sklepie Market Karina).


21 maja 2015

Prokurator nie zgodził się na umorzenie sprawy prezesa Janusza D.

7 dni
Do prokuratury w Lublińcu wpłynął odpis wniosku adwokata oskarżonego Janusza D. o warunkowe umorzenie postępowania karnego z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu. Prokurator po zapoznaniu się z dokumentem, odrzucił argumentację Janusza D. Decyzja o tym, czy proces będzie, należy teraz do sądu.


21 maja 2015

Kalendarium 2015 - od 21.05.

7 dni
26 maja - Tygodnik „7 dni” życzy wszystkim Mamom wiele radości, miłości i serdeczności z okazji ich Święta. Miłośnikom kultury, kosmosu i biżuterii moc wrażeń estetycznych i nieziemskich przeżyć. Żółwiom, spedytorom, stemplarzom, piwowarom, kadetom, amatorom mleka – pomyślności losu, życzliwości i spełnienia marzeń.


Kampania informacyjna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju


Reklama

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze